Asiantuntijapalvelut teollisuudelle ja kunnille

Tarjoamme asiantuntijapalveluja teollisuuden ja kuntien ilmansuojelupainotteisiin hankkeisiin. 

Monipuolinen työkokemuksemme luo pohjan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan.

 Kysy referenssejämme.

Päästöinventaariot

Päästöjen ympäristö- ja terveysvaikutusten arviointi

Ilmapäästöjen leviämismallinnus (mm. US EPA mallit)

    - Kaasut, hiukkaset, hajut (mm.  pitoisuudet, hajutunnit vuodessa)

    - Laskeumamallinnus (hiukkaset, raskasmetallit, mikrobit)

    - Myös ilmanlaatu kaavoituksessa; liikenne (NOx, PM2.5) + katupöly (PM10)

    - Hajapäästömallit  (kasa-, piippu- ja liikennepäästöt - yhteisvaikutukset) 

     - Ilmansuojeluinvestointien ja piipunkorkeuden optimointi mallintamalla

Hajututkimukset (mittaukset, hajumallit, hajukyselyt ja -paneelit)

Hajujen keräily- ja käsittelyjärjestelmät

Kemikaalien talteenotto

Muut vaativat päästömittaushankkeet; mm. erikoispäästökomponentit

Ilmapäästöjen vähennystekniikat

Ympäristöriskikartoitukset (HAZOP, SARA, YMPÄRI) 

Kemikaalimallit, tulipalot, onnettomuusskenaariot (mm. TUKES-vaatimukset)

Päästöjen tarkkailusuunnitelmat ja raportointi

Bioindikaattoritutkimukset (sammalpallot, neulasnäytteet, jäkäläkartoitukset)

Ulkoilmamittaukset (on-line hiukkasmittaukset, PM2.5, PM10)

Ympäristölupa-asioiden kokonaisvaltainen hoito (ilma, jätevesi, jätteet) 

Tutkimus- ja kehityshankkeissa 

Hoidamme kokonaisvaltaisesti hankkeen läpiviennin (suunnittelu, toteutus, alihankinnat, tulosten käsittely ja raportointi)

Myös uuden tekniikan innovointi, patentointi ja tuotteistaminen otetaan hankkeissa huomioon—luottamuksellisesti.

Palvelut Yhteydenotot

Home Suomeksi in English

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala, Finland

tel:  +358-3-2664 396

enwin(a)enwin.fi