ENWIN TOM – hajut hallintaan

Päästöjen online leviämismallinnus (TOM= Total Odor Management)

 • Reaaliaikainen tilannekuva yhdistettynä säätilatietoihin
 • Päästöt kertamittausten perusteella tai online-mittauksista (TRS)
 • Hajuhavaintojen käsittely ja tilastointi
 • Hajuhavaintojen tarkastelu kartalla
 • Lokitiedon kirjausmahdollisuus järjestelmään, mm. hajupäästövaihtelut, poikkeustilanteet jne.
 • Mahdollisuus optimoida järjestelmään toiminnan vaihtelevat tilanteet
 • Automaattinen raportointi
 • Enwin TOM on kehitetty yhteistyössä norjalaisen Purenviro AS:n kanssa

Kehittää hajunhallintaa, yksinkertaistaa hajuseurantaa ja automatisoi raportointia

 • Asiakkaiden toiveiden mukaan kehitetty, jatkuvasti hajunhallintaa parantava pilvipalvelu
 • Hajun reaaliaikainen Tilannekuva nähdään kartalla tietokoneessa ja mobiililaitteissa
 • Voidaan tunnistaa hajuvalitukset, jotka aiheutuvat/eivät aiheudu yrityksen omasta toiminnasta, jolloin valitus voidaan haluttaessa myös ohjata oikealle taholle
 • Voi korvata muita tarkkailu- ja raportointivelvoitteita kustannustehokkaasti
 • Hajuennusteen avulla voidaan ajoittaa hajua aiheuttavia toimia kuten seisokkeja, huoltoa ym. vähiten hajuhaittaa aiheuttavaan ajankohtaan

Lisää reagointinopeutta hajuongelmien esiintyessä

 • Järjestelmään voidaan kirjata lokitiedot prosessien tilasta ja mahdollisen hajun aiheuttajasta
 • Hajun havainneet asukkaat voivat raportoida hajuhavaintonsa saman sovelluksen avulla yrityksen nettisivuilta, jolloin hajuvalitusten käsittely helpottuu ja työaikaa säästyy
 • Enwin TOM liittää hajuhavaintoon hajutilannekuvan ja analyysin ja lähettää siitä tiedon eteenpäin, jolloin avainhenkilöt voivat edelleen käsitellä ja vastata valitukseen

Tästä linkistä näet Lahden Kujalan käsittelykeskuksen reaaliaikaisen hajun leviämiskuvan (OUE/m3): leviämiskuvalinkki

ENWIN TOM TRS-hajunhallintajärjestelmä

 • Järjestelmä mallintaa jatkuvasti hajurikkipäästöjen leviämistä ympäristöön TRS-rikin pitoisuutena (TRS-S µg/m3)
 • Leviämismallinnus perustuu tehtaiden reaaliaikaisiin ja mitattuihin TRS-päästöihin, 3D-maasto- ja rakennusdataan sekä reaaliaikaiseen säädataan
 • Virtuaaliasemat kertovat TRS-pitoisuudet ilman mittalaiteinvestointeja
 • Voit tutustua Kotkan pääkirjaston, Metsäkulman ja Rauhalan virtuaalisten TRS-mittausasemien TRS-tuntipitoisuuksiin valitsemalla haluamasi aseman.

Tästä linkistä näet Kotkan TRS-virtuaaliasemat kartalla: karttalinkki