AERMOD -ohjelmalla laadittu leviämiskuva, jossa näkyvät hajun worst case -tuntipitoisuudet tehtaan häiriötilanteessa.

Palvelut

 • Ilmapäästöjen leviämismallinnus
  • Kaasut, hiukkaset, hajut (mm.  pitoisuudet, hajutunnit vuodessa)
  • Laskeumamallinnus (hiukkaset, raskasmetallit, mikrobit)
  • Myös ilmanlaatu kaavoituksessa; liikenne (NOx, PM2.5) + katupöly (PM10)
  • Hajapäästömallit  (kasa-, piippu- ja liikennepäästöt)
  • Piipunkorkeuden optimointi mallintamalla
 • Hajututkimukset (mittaukset, hajumallit, hajukyselyt ja -paneelit)
 • Hajujen keräily- ja käsittelyjärjestelmät
 • Kemikaalien talteenotto
 • Vaativat päästömittaushankkeet; mm. erikoispäästökomponentit
 • Ilmapäästöjen vähennystekniikat
 • Vaaranarviointi ja ympäristöriskit
 • Bioindikaattoritutkimukset (sammalpallot, neulasnäytteet, jäkäläkartoitukset)
 • Ulkoilmamittaukset (on-line hiukkasmittaukset, PM2.5, PM10)
 • Enwin TOM hajunhallintajärjestelmät

Ota yhteyttä ja kysy referenssejämme!